0-JPG.jpg 1-jpg.jpg 002.jpg 1-JPG.jpg IMG_1272.jpg IMG_0389.jpg sweb.jpg IMG_9922.jpg IMG_0830.jpg musu.jpg obuoliai.jpg
Apie mus

Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ įkurta 2009 metų spalio 05 dieną. Savo organizacijoje turime 69 narius. Teritoriniu atžvilgiu esame nuo Kauno miesto centro 16 kilometrų atstumu - Garliavos apylinkių seniūnijoje. Asociacija veikia socialinės gerovės, kultūros ir švietimo srityse.
Pagrindinės sritys:
Skatinti bendruomenės pilietinį aktyvumą, padedant spręsti iškilusias problemas;
Skatinti savanorystę socialinės pagalbos srityje;
Siekti bendradarbiavimo su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis;
Formuoti bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius.
Asociacijos veiklos tikslai:
Atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti;
Koordinuoti Asociacijos narių veiklą;
Telkti , ugdyti ,vienyti ir aktyvinti Pagirių kaimo bendruomenę.
Asociacija “Pagirių kaimo bendruomenės centras“ vykdo projektus, kurių metu organizuoja konferencijas, vietinius ir rajoninius renginius. Aktyviai dalyvauja kitų organizacijų veikloje- esame Kauno rajono Vietos veiklos grupės asociacijos nariais, Lietuvos kaimo tinklo, Jaunimo komiteto nariais ir KRJOSAS Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos apvalusis stalas steigėjais. Vykstame į kasmetinius LKBS ( Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ) organizuojamus sąskrydžius, aktyviai dalyvaujame Kauno rajono VVG organizuojamuose seminaruose, konferencijose ir išvykose. Padedame organizuoti KRJOSAS muges ir projektus.

2011 m. birželio mėnesį, įgyti įgūdžių važiavome į vieną seniausiai LEADER programą įgyvendinančių šalių - Jungtinę Didžiosios Britanijos karalystę. Dalykinę kelionę organizavo Kauno rajono VVG. Susibičiuliavome su Kauno rajono NVO lyderiais ir to pasekoje, 2011 metų rugpjūčio mėnesį pasirašėme bendradarbiavimo sutartį tarp šešių NVO - Bendradarbiauti organizuojant Kauno rajone bendras veiklas, stiprinant bendruomeniškumą, propaguojant patriotiškumo, pilietiškumo ir aktyvumo ugdymą.

2011 m. rugsėjo mėnesį organizavome dviejų dienų Kauno rajono bendruomeninių organizacijų jaunimo praktinė konferencija „Sveika bendruomenė“ Konferencijoje dalyvavo 97 dalyviai iš 19 Kauno rajono NVO. Sutelkėme Kauno rajono bendruomeninių organizacijų jaunimą. Suorganizuota praktinė konferencija paskatino jaunimą aktyviau įsitraukti į bendruomeninį judėjimą, kaimo plėtros procesus, suteikėme informacijos ir praktinių žinių apie sveiką mitybą, ekologišką maistą ir ekologinį ūkininkavimą. Buvo suteikta galimybė aktyviai ir turiningai jaunimui praleisti laisvalaikį. Įvykdžius visas projekto veiklas, sustiprėjo partnerystė tarp skirtingų bendruomeninių organizacijų, atsirado jaunimo bendradarbiavimo modelis- įkurtas KRJOSAS - Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą "Apskritas stalas". Kauno rajono bendruomeninių organizacijų jaunimo praktinė konferencija "Sveika bendruomenė" už geriausią Lietuvos kaimo tinklo finansuotą projektą , Lietuvos mastu buvom apdovanoti III vieta.

2011 m. spalio –gruodžio mėn. vykdėm projektą „Aktyvus bendruomenės dalyvavimas, skatinant asmeninę žmogaus atsakomybę už savo sveikatą“. Sudarėme Pagirių kaimo bendruomenės centro šeimoms sąlygas pagerinti savo sveikatą, dalyvaujant 4 seminarų- mankštų „Powerhoop“ lanko pagalba sveikatingumo programoje. Baigiamąjame renginyje gerąja patirtimi dalijomės su Linkamakalnio sporto klubo, Ilgakiemio, Piliuonos, Ežerėlio bendruomenių atstovais.

2011 -2012 m. Pagirių kaimo bendruomenės centras, įgyvendino Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti finansuotą projektą „Pagirių kaimo BC materialinės bazės stiprinimas ir poilsio zonos įrengimas“. Sustiprinome Pagirių kaimo bendruomenės centro materialinę bazę- įsigijom stacionarų kompiuterį su programine įranga, spausdintuvą, vaizdo kamerą ir foto aparatą. Įrengėme Pagirių kaimo bendruomenės centro poilsio zoną- Lauko pavėsinę su stalais ir suolais. Bendruomenėje įsitvirtino jau tradicija tampantys renginiai – Žiemos sporto šventė, bei vasaros „Rasos šventė“. Sutvarkyta viešoji erdvė ir pritaikyta kaimo gyventojų poreikiams, padėjo sutelkti jaunimą turiningai ir naudingai praleisti laisvalaikį.

2012 m. vasario 19 d. Pagirių kaime, naujai įrengtoje poilsio zonoje, suorganizavome  pirmąjį lauko renginį - „Pagirių pavėsinės įkurtuvės - UŽGAVĖNĖS“ . Į įkurtuves sugužėjo Pagirių kaimo bendruomenė ir didelis būrys Ilgakiemio kaimo bendruomenės. Pūgos ir darganos nepabūgo svečiai iš Linksmakalnio sporto klubo bei „Triupio“ bendruomenė. Renginio metu žaidimuose ir varžytuvėse savo jėgas išbandė visi dalyviai - tiek maži, tiek dideli.! Šventėje susirinkusieji nutarė organizuoti tradicinę vasaros - Rasos šventę bei sportinę - žiemos šventę, ypatingą dėmesį skirti  vaikams ir jaunimui, organizuoti jiems atrakcijas, žaidimus, varžytuves,  tokiu būdu įtraukti visus šeimos narius. Tai stiprina šeimų ir visos bendruomenės tarpusavio ryšius, pagarbą, bendruomeniškumo jausmą.

2012 m. birželio 23 d. pagirių kaimo bendruomenė susirinko į „Rasos šventę“ švęsti Karaoke Joninių. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo savo vaidmenį: vieni dainavo ekspromtu, kiti pasirinktas dainas, treti vertino, komisijos nariai skaičiavo balsus... Dainavo visa bendruomenė.

2012m. rugpjūčio m. dešimties organizacijų vadovai ir bendruomenių atstovai ( daugelis iš jų KRJOSAS – Kauno rajono organizacijų sąjungos apvalusis stalas- nariai) vyko į Bulgarijos Respubliką , užmegzti partnerystės ryšius su jaunimo organizacijomis jaunimo bendradarbiavimui savanorystės ir mainų srityse, tolimesnei prasmingesnei veiklai plėtoti. Buvome pakviesti Bulgarijos Jaunimo organizacijos, dalyvauti keturiuose teminiuose susitikimuose, susijusiuose su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtra. Susitikimų temos: Fotografija – jaunimas kaime. Tradicinių augalų (prieskoninių ir daržovių) sėklų mainai. Kaimo tradiciniai papročiai šiandieną (maistas, sveika gyvensena). Jaunimo iniciatyvos kaime (švarinam gamtą). Teminiuose susitikimuose išgryninome idėjas ir veiklas, pagal kurias buvo numatyti vykdyti tolimesni bendri tarptautiniai projektai. Buvo sukurtas Tarptautinis jaunimo bendradarbiavimo mechanizmas kaimo bendruomenių jaunimo aktyvumo, užimtumo ir motyvavimo klausimas. Informacija pasidalinome ir su kitomis Kauno rajono NVO informaciniame renginyje. Sudarytos jaunimo grupės, vykdyti bendrus projektussu Bulgarijos jaunimu. Vykdomų projektų dėka jauni žmonės tampa sąmoningesni, atsakingesni, atviresni ir neabejingi, o tai vienos iš svarbiausių aktyvumo savybių ir teigiamų poveikių tiek asmeniui, tiek organizacijai, tiek bendruomenei.

 

2012m. rugsėjo mėn. įvykdėm KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektą “Pagirių kaimo bendruomenės centro sveikatingumo žygių programa “. Suorganizavome 4 sveikatingumo programos žygius po 5 kilometrus, naudojant vaikščiojimą pėsčiomis lengvinančias priemones. Naudojant minėtas priemones sveikatingumo žygiai tapo įveikiami visiems sutrikusios judėjimo funkcijos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, paskatino priemonių naudojimą kasdieniniuose darbuose ir veikloje. Gyventojai tapo fiziškai aktyvesni, pagerėjo savijauta ir noras rūpintis savo sveikata.

 

Puikiai pavyko įgyvendinti BC projektą ”Kai kalba širdys”, kuriuo suvienijome Kauno rajono VVG bendruomenes. Suformavome bendruomeniškas vertybes, naudojant novatoriškas idėjas, kurios grindžiamos vienu pagrindiniu LEADER principu „iš apačios į viršų“. Paskatinome sutelktumą bendram darbui. Sukurėme erdvę kiekvienos NVO bendruomenės nariui atskleisti savo gebėjimus ir talentus. Kauno rajono VVG teritorijoje buvo surengta 10 “širdingų pokalbių“ renginių su karaoke konkursu. Išrinktas Kauno rajono karaoke konkurso „Kai kalba širdys“ 2012 nugalėtojas -Garliavos apylinkių seniūniją atstovaujantis, Ilgakiemio kaimo bendruomenės pirmininkas - Albertas Okunis.    Pagirių kaimo bendruomenės centro projektas „Kai kalba širdys“ buvo  pristatytas Lietuvos Kaimo bendruomenių sąjungai ir Lapkričio 29 dieną „Taujėnų dvare“ pripažintas vienu iš septynių geriausių 2012 metų Lietuvos projektų.

 

Projektu „Linksmoji mašinėlė“ siekiama įvairinant ekonominės veiklos pobūdį ir skatinant bendruomenės verslumą, sukurti inovatyvią pramoginę paslaugą viso Kauno rajono gyventojų poreikių tenkinimui. Mūsų idėja - suteikti džiaugsmą „staigmeną“ gimtadienio ar kitos progos šventės kaltininkui - atvažiuoti pas jį su atitinkamai progai parinktu personažu ir išpuošta Linksmąja mašinėle, skambant muzikai ir įtraukiant į mini spektaklį svečius. Pagaminti kartu su jubiliatu visiems šventės dalyviams nuostabius ledus, kokteilius bei kavą. Pagrindinis staigmenos akcentas būtų kiekvienai progai (vaikų gimtadienio, mergvakario, bernvakario, vestuvių ir jubiliejų) pasirinktinai - išpuošta Linksmoji mašinėlė su joje įmontuota įranga (kavos, ledų ir kokteilių aparatais) bei muzikiniu garsiakalbiu - ruporu ir personažu. Paslaugas teiksime ir bendruomeniniams renginiams bei šventėms, dalyvausime kasmetiniuose rajoniniuose ir nacionaliniuose renginiuose.

 

Pagirių kaimo bendruomenės centro vizija – stiprus bendradarbiavimo ir partnerystės mechanizmas, skatinantis pilietinę savimonę ir sudarantis sąlygas tobulėti. Misija- sustiprinti partnerystę tarp bendruomenių, kurti įvaizdį viduje ir išorėje.